11 آبان 97 چاپ

اخبار مهر 97

اخبار مهر 97

تشکیل جلسات منظم مشاور پیمانکاران حاضر در سایت
تشکیل جلسات مهندسی به صورت مستمر در خصوص کاربری ساختمان
تشکیل جلسات منظم HSE با پیمانکاران حاضر در سایت
بازدید سهامداران در روزهای پنجشنبه از سایت
برگزاری مناقصه نما و فروش اسناد به پیمانکاران واجد شرایط
جلسات توجیهی در خصوص طراحی و مهندسی و اجرای نما با پیمانکاران معرفی شده
بازدید از کارخانجات مختلف شرکت های سازنده نما در ایران
پیگیری اخذ انشعابات آب و فاضلاب و برق
انتخاب مشاور طراحی برق خارج از مجموعه
عقد قرارداد با ناظر نظام مهندسی در خصوص قرارداد مجری
بازدید سازمان آتش نشانی از عملیات فایر پروفینگ (ضدحریق) طبقات منفی در 2 مرحله و اخذ تاییدیه
پیگیری جهت اخذ بیمه تضمین کیفیت و امور بیمه ای پروژه