3 دی 97 چاپ

اخبار آذر 97

اخبار آذر 97
تشکیل جلسات منظم هماهنگی HSE با پیمانکاران حاضر در سایت
تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مهندسی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکاران
تشکیل جلسات صبحگاهی با حضور مدیرعامل محترم شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب، جناب آقای دکتر علیزاده
بررسی اسناد و مدارک مناقصه نما و جلسات متعدد با حضور مجری طرح و پیمانکاران نما جهت بررسی قیمت های ارائه شده
بازدید از گمرک بابت رویت عایق های ضدحریق
تشکیل جلسات کارگروه مهندسی جهت تهیه اسناد مناقصه سیستم آتش پاد
شرکت در نهمین کنفرانس سازه های فلزی و سومین کنفرانس بین المللی سازه های فلزی در هتل المپیک و برنده شدن پروژه به عنوان سازه برتر فلزی سال 1397
بازدید از گمرک بابت رویت میراگراها
جلسه بررسی مراحل نصب میراگرای اصطکاکی
بازدید آقایان دکتر مازلانی و دکتر میرقادری از پروژه بیمارستان قبل از برنده شدن پروژه به عنوان سازه فلزی برتر
پیگیری در خصوص مسائل آتش نشانی از اداره آتش نشانی