15 آبان 98 چاپ

اخبار مهر 98

اخبار مهر 98

تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین و پیمانکار
تشکیل جلسات صبحگاهی با مدیران پروژه و اطلاع رسانی به مدیر عامل محترم
تشکیل جلسات منظم HSE  و بررسی کارهای در حال انجام و موانع و خطرات پروژه
پیگیری خرید برق پروژه
جلسه با کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اضافه زمین ضلع جنوب پروژه
پیگیری و جلسه با اداره مشارکت های شهرداری در خصوص اخذ مجوز ساخت طبقه بیست و ششم
کارشناسی رسمی دادگستری با نرخ روز جهت تعیین سهم الشراکه اداره مشارکت های شهرداری
جلسات متعدد فنی با ناظر نظام مهندسی در خصوص نصب میراگراها
نصب میراگرای اصطکاکی در طبقات پروژه
نصب دیوارهای درای وال Dry Wall  ( دیوارهای کناف) و ساپورت های کابل و لوله و اجرای موزاییک فرش
اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طبقات اول و دوم توسط پیمانکار
عقد قرارداد آتش پاد با دو شرکت آبتیک و بتا برای طبقات نهم الی بیست و پنجم
نصب ستون های هلی پد در طبقات نهایی
ارسال اسناد مناقصه جهت خرید کلایمر و بونکرهای رادیوتراپی
خرید تجهیزات پیش تصفیه فاضلاب و آماده کردن جهت حمل به کارگاه
اجرای نمای استیک در ضلع غرب و نصب زیرسازی و ساپورت های قطعات نما در اضلاع جنوب و شرق
بازدید از متریال آتش پاد توسط واحد QC  پیش از حمل به کارگاه
بازدید از متریال نما توسط واحد مهندسی و مشاور در ترکیه