13 آذر 98 چاپ

اخبار آبان 98

اخبار آبان 98

بازدید جناب آقای دکتر علی زاده و حدود 25 نفر از سرگروه های بیمارستان از پروژه و توضیح عملیات اجرا برای ایشان
تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه و تصمیم گیری در خصوص مسائل اجرایی پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی با حضور مدیرعامل محترم و ارائه گزارش عملکرد واحدهای مختلف به مدیرعامل
تشکیل جلسات منظم HSE  هفتگی در خصوص مسائل ایمنی پروژه و پیگیری مصوبات قبلی در صورت جلسات
پیگیری در خصوص خرید برق مورد نیاز پروژه و جلسات متعدد با اداره برق منطقه ای سعادت آباد و شبکه توزیع و پیمانکاران مجری
تهیه لیست تحویل موقت شرکت بهسرا (پیمانکار عملیات طبقات منفی)
بازدید از شرکت آرکو باند نماینده فروش ورق های کمپوزیت نما و کارخانه آن شرکت در کشور امارات و حصول اطمینان از اصالت کالا و ارائه گزارش برای مدیرعامل و مجری طرح
بازدید از شرکت مینوا، تولید کننده کپسول ها، درب ضدحریق و بوستر پمپ های ضد حریق در کشور امارات و بازدید از طول خط این کارخانه و ارائه گزارش برای مدیرعامل و مجری طرح
تشکیل جلسات متعدد با پیمانکاران واجد صلاحیت در خصوص ساخت بونکرهای رادیوتراپی
پیگیری تقسیم نامه و قدرالسهم اداره مشارکت های شهرداری
پیگیری و اجرای نصب نمای استیک
تهیه قراردادهای مربوط به خرید کلایمر
حمل متریال های مربوط به سیستم پیش تصویه فاضلاب به کارگاه و عقد قرارداد جهت اجرای کار