23 بهمن 98 چاپ

اخبار دی 98

اخبار دی 98

تشکیل جلسات منظم صبحگاهی با حضور مدیران پروژه، پیمانکاران و ارکان پروژه، کارفرما و ارائه گزارشات روزانه به مدیرعامل محترم
تشکیل جلسات مهندسی روزهای دوشنبه با مشاور و بررسی مسائل و مشکلات کاری
تشکیل جلسات هم سویی، هم فکری، کارفرما، مشاور و پیمانکار در خصوص مسائل اجرایی کارگاه و برنامه زمان بندی پروژه
کمیسون خرید کلایمرهای نما
تشکیل کمیسون معاملات چیلر و دیوارهای ماژولار و دیگ های بخار
جلسه کمیسیون خرید متریال های مختلف برای اجرای پروژه
بازدید دانشجویان  واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی
پیگیری بابت افزایش انشعاب آب
عقد قرارداد با پیمانکار برق رسانی به کارگاه
بازدید از نمایشگاه های بیتکس به همراه مدیرعامل محترم و ارزیابی دستاوردها و فناوری های نوین