اخبار آذر 95

6 دی 95 چاپ

اخبار آذر 95

اخبار آذر 95

• تشکیل جلسات کمیسیون معاملات جهت خرید آهن آلات مورد نیاز پروژه شامل پروفیل، ورق و میلگرد، بر اساس آئین نامه معاملات
• عملیات بتن ریزی سقف زون های 1A و 1B در ترازهای 3-،4-،5-،6-و 7-
• نصب اسکلت فلزی زون 2 استیج 1 و 2
• نصب و شروع جاگذاری ستون ها و تیرهای زون 3A
• جوشکاری دیوارهای برشی اطراف هسته مرکزی
• آرماتوربندی دیوار حائل در ضلع شمال و شرق
• ورود عایق های GCL و VLDPE خریداری شده از نائوی آلمان توسط پیمانکار و حمل به کارگاه، نصب روی دیوار حائل و انجام تست های لازم بر روی این متریال
• بتن ریزی خود متراکم در داخل ستون های فلزی هسته مرکزی ساختمان