اخبار اردیبهشت 96

4 خرداد 96 چاپ

اخبار اردیبهشت 96

اخبار اردیبهشت 96

• ادامه نصب اسکلت فلزی در زون های 3A 3B 4A 4B در ترازهای مختلف
• اجرای سقف در ترازهای مختلف زون های 3A 3B 4A 4B
• خارج کردن جرثقیل 100 تن از داخل گود و جایگزین کردن جرثقیل های 35 تن و 50 تن در ضلع غربی جهت تسریع در عملیات نصب اسکلت فلزی
• ارتفاع دادن تاورهای 12 تن و 25 تن موجود جهت ادامه نصب اسکلت در ترازهای بالاتر
• انجام شیفت شب در خصوص اجرای اسکلت فلزی از نیمه اردیبهشت ماه با توجه به مساعدت هوا
• تشکیل جلسات با ارکان پروژه در خصوص برنامه زمان بندی و روش اجرای کار و روند ادامه کار پروژه
• انجام خریدهای لازم پروژه شامل آرماتور، ورق فولادی،پیچ و مهره در سایزهای مختلف
• پیگیری خرید انشعابات برق و گاز جهت پروژه