تماس با دفتر امور سهام

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تلفن: 4-88565401

امور سهام

بیمارستان آتیه غرب

واگذاری حدود ده درصد از سهام شرکت درمانگران آتیه غرب

 1. شراکت در ساخت بزرگترین مرکز پزشکی و بیمارستان خصوصی در تاریخ ایران.
 2. ایجاد یک بیمارستان و مرکز پزشکی ایمن در برابر زلزله با ظرفیت بسیار بالای پذیرش مصدومین.
 3. شریک شدن در کاهش رنج و آلام و ارائه درمان موثر و مناسب به بیماران.
 4. مشارکت در پیشرفت علمی و پزشکی کشور و روزآمد شدن.
 5. نقش آفرینی در جهش علمی کشور از نظر پزشکی.
 6. کمک مفید و موثر به ارتقاء سطح ارائه خدمات تشخیص و درمانی.
 7. سرمایه گذاری به جهت کارآفرینی برای نسل جوان کشور.
 8. برخورداری از رشد مناسب قیمت سهام بصورت سالیانه (قیمت سهام بیمارستان ها همواره دارای رشد مطلوب و مناسبی بوده است)
 9. برخورداری از سود مناسب سالیانه بعد از اتمام طرح و بهره برداری.
 10. اولویت در بهره گیری از خدمات تشخیصی درمانی بیمارستان آتیه.
 11. دریافت کوپن تخفیف بهره مندی از خدمات بستری در بیمارستان آتیه قابل استفاده برای خود و اعضاء درجه یک خانواده (هرساله به میزان 5 درصد سرمایه گذاری انجام شده کوپن صادر و تحویل خریدار سهام می گردد که تا سررسید دارای اعتبار است)
 12. قابلیت فروش سهام بر اساس ضوابط قانون تجارت.
 13. برخورداری از حق شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت و انتخاب مدیران