اخبار دی 96

8 بهمن 96 چاپ

اخبار دی 96

اخبار دی 96

- تشکیل منظم جلسات صبحگاهی مدیران
- بازدید از کارخانه اسکلت فلزی آران سیج در تاریخ 96/10/26
- پیگیری انشعابات برق و گاز از ادارات ذیربط
- تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی ایمنی و بررسی مصوبات
- تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار
- تشکیل جلسات هفتگی کارگروه های نصب و ساخت و کنترل کیفیت، اجرا، و کنترل پروژه و شاپ اسکلت فلزی
- تشکیل جلسات مهندسی در خصوص مسائل معماری و تاسیسات مکانیکال و تاسیسات الکترولیکال
- تشکیل جلسات متعدد با حضور پیمانکاران نما و متریال های فایر پروفینگ (ضدحریق) با شرکت های مختلف و برندهای مختلف جهت بررسی و استفاده در پروژه
- تشکیل جلسات مهندسی برای قراردادهای آتی پروژه و هم چنین تهیه الزامات قراردادی شامل ایمنی، حراست، بیمه ها، کنترل پروژه، کنترل کیفیت و روش اجرا