اخبار اردیبهشت 97

8 خرداد 97 چاپ

اخبار اردیبهشت 97

اخبار اردیبهشت 97

اجرای جلسات هفتگی هماهنگی با مشاور کارفرما و پیمانکاران
تشکیل جلسات هفتگی HSE با حضور پیمانکاران، سایت و مشاور HSE  و مدیر اجرای پروژه
تشکیل کمسیون خرید جهت خرید آرماتور، ورق، پیچ و مهره
ورود پیمانکار آتش پاد به مجموعه پروژه و حمل بیش از 200 تن محصول به داخل کارگاه و اجرای آتش پاد طبقه سوم
اعزام نفرات QC (تضمین کنترل کیفیت) و نظارت مقیم جهت تحویل گرفتن مصالح آتش پاد در بندر شهید رجایی بندرعباس
بررسی روش اجرای کفسازی طبقات توسط مشاور و عوامل مهندسی و اجرای پروژه
بازدید از پروژه آبنوس جهت دیدن کفسازی انجام شده
بررسی مقایسه فنی کفسازی سنتی و استفاده از الیاف پلیمری
بررسی نقشه های معماری قسمت های فیزیوتراپی، رادیولوژی
ارتفاع دادن تاور کرین های 12تن، 16تن و 25 تن جهت نصب اسکلت بتنی
بازدید دانشجویان دانشگاه تهران از پروژه
نصب اوتریگرهای پروژه در طبقه هشتم
تهیه پیش نویس قرارداد خرید میراگرای اصطکاکی
شروع خاکریزی در طبقه منفی 7
ادامه عملیات بتن ریزی در سقف ها و دیوارها
نصب والپست های طبقه منفی 3