اخبار خرداد 97

5 تیر 97 چاپ

اخبار خرداد 97

اخبار خرداد 97

تشکیل جلسات هماهنگی HSE با شرکتهای پیمانکار، پایه سازه، پاسارگاد، به سرا و بتا
تشکیل جلسات هفتگی  هم سویی هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار در خصوص عملیات اجرایی پروژه و رفع مشکلات و معضلات کارها و نقشه ها در صورت وجود
پیگیری اخذ اضافه متراژ پروژه بیمارستان و دریافت صورت جلسه شورای معماری از شهرداری منطقه 2 جمعا به متراژ 000/677/190 متر مربع
پیگیری انشعاب برق و خرید دو ظرفیت برق جهت بیمارستان و ساختمان کلینیک پزشکی و واریز قسط اول حق اشتراک
تشکیل پرونده آتش نشانی جهت بازنگری و تایید نقشه ها براساس ضوابط سازمان آتش نشانی کل کشور
شروع عملیات پوشش های ضدحریق در طبقات منفی پروژه
پیگیری کمیسیون نما از شهرداری مرکز به همراه مهندسین مشاور گروه 4 جهت برگزاری مناقصه نما
برگزاری مناقصه تصفیه خانه فاضلاب پروژه
اجرای والپست و بلوک چینی و تاسیسات مکانیکال ( لوله کشی آب، آتش نشانی، کانال های هوا) و ساپورت های تاسیساتی در طبقات منفی
ورود بیش از 280 تن مصالح ضد حریق به داخل کارگاه جهت اجرای پوشش ضدحریق