اخبار تیر 97

7 مرداد 97 چاپ

اخبار تیر 97

اخبار تیر 97

تشکیل جلسات هفتگی مهندسی با حضور ارکان پروژه و بررسی مسائل اجرایی پروژه
تشکیل جلسات صبحگاهی در حضور مدیرعامل جهت ارائه برنامه کاری هفتگی پروژه
تشکیل جلسات هفتگی منظم hse جهت حفظ ایمنی کارگران و پرسنل کارگاه
پیگیری بابت کمیسیون نما از شهرداری و اخذ تاییدیه نما از کمیسیون شهرداری
آموزش های مقدماتی پرسنل، کارفرما، مشاور چهارشنبه ها
تشکیل جلسات مهندسی با حضور مدیرعامل و مشاور در جهت تثبیت سازی آینده پروژه
ادامه عملیات اجرایی نصب اسکلت فلزی، بتن ریزی در سقف ها و دیوارها
اجرای والپست و دیوار چینی بلوکی و نصب ساپورت جهت لوله کشی طبقات زیرزمین و سینی کشی کابل های طبقات منفی
انجام خاک ریزی در طبقات منفی 9
بررسی جدول نازک کاری جهت طبقات منفی
پیگیری خرید بالابر کارگاهی
ارتفاع دادن تاورهای 16 تن و 12تن جهت راندمان گرفتن بیشتر
تهیه مقدمات بتن ریزی کف نهایی طبقات منفی از جمله استقرار پمپ بتن نصب مش و قالب بندی و زون بندی مربوطه
بازدید و کنترل کیفیت مصالح ضدحریق از بندر شهید رجایی و حمل به کارگاه
اجرای آتش پاد در طبقات منفی 3 الی منفی 8
بررسی جهت عقد قرارداد سیستم پیش تصویر فاضلاب