احبار خرداد 98

16 تیر 98 چاپ

احبار خرداد 98

احبار خرداد 98
تشکیل جلسات مهندسی هفتگی جهت بررسی مسائل اجرایی پروژه
تشکیل جلسات هفتگی HSE جهت پیگیری مسائل و مبانی HSE در کارگاه
شروع عملیات نصب میراگرای اصطکاکی توسط شرکت بهساز اندیشان
شروع و اجرای پاشش عایق ضد حریق در طبقات اول و دوم
پیگیری خرید انشعابات برق و گاز
پیگیری خرید آب جهت افزایش ظرفیت
تشکیل جلسات منظم مهندسی جهت اجرای قرارداد طبقات 2- الی 16
تشکیل جلسات مهندسی جهت رفع مسائل نما
بازدید پرسنل بیمارستان از پروژه
عقد قرارداد با مشاور طراحی های پد
تشکیل جلسات مهندسی و اجرایی با مشاور آتش نشانی جهت بررسی نقشه های معماری و الکتریکال و مکانیکال