اخبار فروردین 99

13 ارديبهشت 99 چاپ

اخبار فروردین 99

اخبار فروردین 99

انجام آزمایشات بدو شروع کار بابت شناسایی و غربالگری پرسنل در کارگاه
حمل قطعات نما از کارخانه نماکاران هزاره سوم
باتوجه به شیوع بیماری کرونا کارگاه به صورت نیمه تعطیل با فعالیت های اندک شروع به کار کرده است.