اخبار اردیبهشت 99

7 تیر 99 چاپ

اخبار اردیبهشت 99

اخبار اردیبهشت 99

تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی نقشه های مهندسی پروژه
تشکیل جلسات HSE هفتگی و ماهیانه و بررسی مصوبات قبلی و جدید و پیگیری پاکسازی و مبارزه با Covid-19 در محل پروژه
رنگ آمیزی فنس پیرامونی پروژه مطابق دستوالعمل شهرداری
بتن ریزی دیوارهای بونکرهای رادیوتراپی مرحله اول
بازدید هیئت مدیره بانک سامان از محل پروژه
نصب پروفیل یونیت و کامپوزیت و شیشه های نما در اضلاع غرب و شرق و جنوب پروژه تا طبقه پنجم
اجرای عملیات پارتیشن بندی در طبقات 3 و 4
اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و الکتریکال در طبقات اول تا چهارم
جلسات مهندسی با شرکت ساری پویا در خصوص خرید چیلر
استخدام کارشناس رسمی دادگستری در خصوص زمین ضلع جنوب پروژه
خرید انشعاب آب تاسیساتی جهت پروژه
بازدید مدیرعامل محترم بیمارستان آتیه آقای دکتر کاظمیان از پروژه و طبقات مختلف
اجرای آتش پاد در طبقات مختلف
بازدید رییس هیئت مدیره شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب، آقای دکتر علی زاده از پروژه و طبقات