اخبار تیر 99

6 مرداد 99 چاپ

اخبار تیر 99

اخبار تیر 99

- تشکیل جلسات منظم مهندسی جهت بررسی نقشه ها و ترتیب توالی کارهای اجرایی
- تشکیل جلسات منظم هفتگی کارفرما و پیمان کاران در خصوص روند اجرایی کار و بررسی موانع و مشکلات و برنامه زمان بندی اجرایی
-تشکیل جلسات منظم هفتگی HSE و بررسی مسائل و مصوبات جلسات قبلی
- ارسال گزارش کارگاه و پروژه برای وزارت بهداشت و درمان در خصوص مبارزه با ویروس کرونا به صورت هفتگی
- نصب پانل های نما در طبقات 8 و 9 در پیرامون پروژه
-اجرای آتش پاد یا عایق در طبقات 17 و 18 و 22 و 23 و 24 و 25
- اجرای عملیات اجرایی از طبقه اول الی پنجم شامل کارهای سفت کاری ، نصب قطعات دیوارهای پیش ساخته کناف ، لوله کشی فاضلاب ، لوله کشی برق و آب ، لوله کشی گازهای طبی ، کانال های هوا و فرش موزائیک کف
- نصب نمای استیک پروژه در غرب و شرق و نصب شیشه ها و آب بندی نما در شرق و غرب پروژه
-بازدید از شرکت شیشه ونوس توسط مجری طرح و عوامل اجرایی پروژه
- بازدید از شرکتهای تامین کننده آسانسور توسط مجری طرح و مدیران اجرایی و مهندسی پروژه
-بازدید از شرکت پاکمن توسط مجری طرح و متخصصین واحد نظارت و مهندسی
-خرید برق مورد نیاز پروژه به میزان 2/6 مگابات
-تهیه اسناد مناقصه مربوط به خرید بخشی از آسانسورها و موتورخانه پروژه و هواساز ها
- تهیه و بررسی مدارک مربوط به ابلاغ طبقه 6 به پیمانکار
-پیگیری مسائل مربوط به شهرداری و آتش نشانی