اخبار شهریور 99

20 آبان 99 چاپ

اخبار شهریور 99

اخبار شهریور 99

-    اجرای 400 یونیت در نما معادل 2000 مترمربع
-    اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات در طبقات 1+ الی 5+
-    برگزاری جلسات HSE
-    برگزاری جلسات هفتگی و مستمر با پیمانکاران
-    اتمام ساخت دیگهای بخار و مشعلهای آن توسط شرکت پاکمن که قابلیت حمل و انتقال رابه موتورخانه بیمارستان خواهند داشت
-    اجرای پوشش عملیات ضد حریق
-    تسویه حساب کامل مالی با شرکت ونوس شیشه در خصوص بخش ارزی و ورود کامل شیشه های وارداتی از بلژیک
-    برگزاری جلسه مناقصه واگذاری اجرای 57 دستگاه آسانسور با حضور هیئت مدیره
-    بازدیدهای میدانی و دوره ای توسط تیم نظارتی به طور مستمر و منظم