اخبار آذر ماه 93

8 دی 93 چاپ

اخبار آذر ماه 93

اخبار آذر ماه 93
-انعقاد جلسات متعدد در زمینه های اجرائی و مطالعات فنی جهت پایش عملیات سازه نگهبان
-اتمام عملیات دیوار حائل در ضلع جنوب و شروع عملیات گودبرداری و اجرای سازه نگهبان در ضلع جنوب پروژه
- نصب 3 عدد غلاف CASING جهت دستگاه های INCLINOMETR در ضلع جنوب پروژه
-شروع عملیات حفاری چاههای زهکش
-برگزاری کلاس های آموزش اطفاء حریق جهت کلیه کارکنان