اخبار بهمن 99

7 اسفند 99 چاپ

اخبار بهمن 99

اخبار بهمن 99

- انجام عمليات مربوط به ابنيه و تاسيسات در طبقات 1+ الي 6+
- اجراي پشم سنگ و ديوار كناف طبقات 1+ الي 5+ .
- نصب ستون سقفي گاز طبي طبقات همكف الي 2+ .
- اجراي سيم كشي ( سيستم روشنايي و سيستم پريز برق ) طبقات 1+ الي 3+
- اجراي لوله كشي فولادي ، ساپورت و لوله كشي سيستم هاي 5 لايه طبقات 4+ و 5+ .
- اجراي ساپورت ، لوله و قوطي كليد و پريز و اجراي عايق الاستموري كانال هواي تازه  طبقات 3+ الي 5+
- اجراي سنگ راه پله طبقه 5+  و اجراي لوله فاضلاب طبقه 6+
- اجراي زيرسازي ديوار كناف ، نصب ساب فريم و نصيب پليت ساب فريم طبقه 6+
- اجراي سيمانكاري ديوار راه پله و اجراي سنگ ديوار راه پله طبقات 7+ الي 14+
- اجراي ديوار بنايي طبقت 9 الي 15 ، اجراي والپست طبقات 20+ الي 24+
-اجراي راه پله هاي جنوب شرقي زون مركزي ، جنوب غربي زون مركزي ، شمالي زون مركزي و كنار رمپ .
- پيشرفت كل در طبقات 1+ و 2+ حدود 86 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 83 درصد ، در بخش برق حدود 78 درصد و در بخش مكانيك حدود 93 درصد مي باشد.
- پيشرفت كل در طبقات 3+ الي 5+  حدود 73 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 80 درصد ، در بخش برق حدود 49 درصد و در بخش مكانيك حدود 82 درصد مي باشد.
- عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 21 اجرا شده است و  پيشرفت كل نما پروژه در حدود 69 درصد كه نماي يونيتايزحدود 68 درصد و نصب نماي استيك در حدود 60 درصد مي باشد.
-عمليات مربوط به آتش پاد در طبقات 1- و 2- در حال اجرا مي باشد و پيشرفت كلي 96 درصد رسيده است