اخبار خرداد 1400

11 تیر 00 چاپ

اخبار خرداد 1400

اخبار خرداد 1400

-    طبقه +1 الي +4
اجرای ولو باکس سیستم گاز طبی ، سیمان کاری نما طبقه +1
اجرای فن کوئل ، نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای تازه و رفت ، ساخت کانالهای هوای برگشت و تخلیه و حمل به کارگاه ، نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت ، اجرای عایق الاستومری کانال هوای برگشت و تخلیه طبقه +2
اجرای عایق رطوبتی طبقه +3
اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز ، نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای تازه و رفت ، نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای برگشت و تخلیه طبقه +4
-    طبقه +5 :
اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز ، اجرای ساپورت ها و سینی کابل ، نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای تازه و رفت ، اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت،  نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای برگشت و تخلیه  ، اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها) ،  اجرای لوله سیستم گاز طبی
-    طبقه +6 :
اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت ، اجرای لوله و قوطی کلید و پریز ، اجرای سینی کابل ، اجرای لوله های فاضلاب ، نصب کانال های هوای تازه و رفت ،  اجرای عایق الاستومری کانال هوای برگشت و تخلیه نصب کانال های هوای برگشت و تخلیه ، اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه) ، اجرای لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه ، اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه ، اجرای لوله سیستم اسپرینکلر ،  اجرای لوله سیستم گاز طبی ، اجرای زیر سازی دیوار کناف پیرامونی ، اجراي پشم سنگ ،  اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها)
-    طبقه +8 :
اجرای وال پست ، اجرای دیوار بنایی ، اجرای کاشی ، اجرای سرامیك ، کف سازی فضای خشک ، نصب چارچوب درب ، اجرای لوله و قوطی کلید و پریز ، نصب ساب فریم ، نصب پلیت وال پست ، نصب پلیت ساب فریم
- عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 25 اجرا شده است و  پيشرفت كل نما پروژه در حدود 83 درصد رسيده است .