اخبار تیر 1400

30 تیر 00 چاپ

اخبار تیر 1400

اخبار تیر 1400

-  طبقه +2 نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای تازه و رفت ، اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت ، اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه ، اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه ، اجرا ی عایق الاستومتری لوله فولادی ، نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت ، نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت ، اجرای عایق الاستومری کانال هوای برگشت و تخلیه
-    طبقه +5 :
اجرای کابل کشی ( تغذیه تابلو برق ها از طبقه ) ، اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه) ، اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه) ، اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه ، اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه ، اجرای لوله کشی فولادی ، اجرای جعبه کنترل سیستم گاز طبی ، نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت ، نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت
-    طبقه +6 :
اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه) ، اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها) ، اجرای لوله سیستم اسپرینکلر ، اجرای لوله سیستم گاز طبی
اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت ، اجرای لوله و قوطی کلید و پریز ، اجرای سینی کابل ، اجرای لوله کشی فولادی ، نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت ، نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت
-    طبقه +8 :
اجرای کابل کشی ( سیستم شبکه ) ، اجرای لوله و قوطی کلید و پریز ، اجرای کابل کشی طبقه ، اجرای کابل کشی ( سیستم تلفن )  ، اجرای سیم کشی ، اجرای نصبیات الکتریکال
- عمليات نصب نما در حال اجرا مي باشد و تا طبقه ي 26 اجرا شده است و  پيشرفت كل نما پروژه در حدود 85 درصد رسيده است .
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 24 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 14 در صد رسيده است .