اخبار مرداد 1400

6 شهریور 00 چاپ

اخبار مرداد 1400

اخبار مرداد 1400

-    طبقه +3 :
  اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه) ، اجرای لوله سیستم گاز طبی.
-    طبقه +4 :
اجرای ملات محافظ کف ،  اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز ، اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)  اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق).
-    طبقه +6 :
اجرای لوله و قوطی کلید و پریز ، اجرای سینی کابل ،  اجرای لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه  اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه ، اجرای دیوار بنایی ، اجرای زیر سازی دیوار کناف پیرامونی  ، اجراي پشم سنگ.

- پيشرفت كل در طبقات +1 و +2 حدود 82 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 83 درصد ، در بخش برق حدود 68 درصد و در بخش مكانيك حدود 89 درصد مي باشد.
- پيشرفت كل در طبقات +3 الي 5+  حدود 74 درصد مي باشد كه در بخش ابنيه حدود 81 درصد ، در بخش برق حدود 51 درصد و در بخش مكانيك حدود 80 درصد مي باشد.
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 25 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 15 در صد رسيده است .