اخبار شهریور 1400

7 مهر 00 چاپ

اخبار شهریور 1400

اخبار شهریور 1400

-    طبقه -2
-    اجرای آرماتور بندی فونداسیون مخزن آب
-    اجرای والکریت آسانسور EN5
-    اجرای دکفراژ مخزن آب
-    آبگیری مخزن آب

-    طبقه +2
-    اجرای دیوار کناف
-    اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه

-    طبقه +5 :
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
-    اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها)
-    اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    نصب ساپورت و اجرای کانال های هوای تازه و رفت
-    اجرای ساپورت ها و سینی کابل
-    اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجراي پشم سنگ
-    اجرای دیوار کناف

-    طبقه +6 :
-    اجرای دیوار کناف
-    کف سازی فضای خشک
-    اجرای موزاییک
-    اجرای ولو باکس سیستم گاز طبی
-    سیمان کاری دیوار
-    اجرای لوله سیستم گاز طبی
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای جعبه کنترل سیستم گاز طبی
-    طبقه +8 :
-    اجرای رنگ آمیزی سقف راه پله
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای سینی کابل
-    اجرای لوله های فاضلاب
-    اجرای کابل کشی برق رسانی به طبقه
-    اجرای نصبیات الکتریکال

-    طبقه +18 :
-    اجرای وال پست افقی  دیوار داخلی
-    اجرای وال پست عمودی دیوار داخلی
-    اجرای دیواربنایی دیوار داخلی
-    نصب پلیت وال پست دیوار داخلی
-    اجرای سنگ راه پله
-    اجرای دیواربنایی دیوار پیرامونی

- عمليات نصب نما به پايان رسيد .