اخبار مهر 1400

12 آبان 00 چاپ

اخبار مهر 1400

اخبار مهر 1400

-طبقه همكف :
     - اجرای مینرال

-طبقه +1 :
-    اجرای فن کوئل
-    اجرای ولو باکس سیستم گاز طبی

-طبقه +2 :
-    اجرای موزاییک
-    اجرای فن کوئل
-    اجرای مینرال

-طبقه +3 :
-    اجرای لوله سیستم گاز طبی
-    اجرای پشم سنگ
-    اجرای مینرال
-    اجرای دیوار کناف
-    اجرای ولو باکس سیستم گاز طبی

-طبقه +4 :
-    اجرای ولو باکس سیستم گاز طبی
-    اجرای جعبه کنترل سیستم گاز طبی
-    اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجراي پشم سنگ
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت و برگشت
-    اجرای لوله کشی فولادی
-    اجرای دیوار کناف
-    اجرای مینرال
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای فن کوئل

-طبقه +8 به بالا :
- اجرای سیمان سفید اتاق برق شرقی 9+ ، 10+ ، 11+ ، +12 ، 22+ ، 23+ ، +24
- اجرای وال پست عمودی  دیوار  پیرامونی +17
- اجرای رنگ دیوار اتاق برق غر بی+10 ، 11+ ، 12+ ، 13+ ، 14+
- اجرای دیواربنایی+21 ، +25
- اجرای مینرال 9+ ، 10+ ، 11+ ، 12+ ، 13+ ، 14+ ، 15+ ، +16 ، +17
- نصب پلیت وال پست طبقه +13 ، +23
- اجراي زیر سازی دیوار کناف پیرامونی +10 ، +11 ، +12 ، +13
- اجرای سنگ راه پله +19 ، +20 ، +21 ، +22

- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 21 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 24 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 19 درصد رسيده است .