اخبار دی 1400

11 بهمن 00 چاپ

اخبار دی 1400

اخبار دی 1400


-    طبقه +2 :
-    اجرای عایق رطوبتی
-    اجرای ملات محافظ کف
-    اجرای سرامیک
-    اجرای کابل کشی ( تغذیه تابلو برق ها از طبقه )
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)

-    طبقه +3 :
-    اجرای کابل کشی ( تغذیه تابلو برق ها  )
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای ساپورت و لوله کشی سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه
-    اجرا ی عایق الاستومتری لوله فولادی
-    اجرای لوله سیستم گاز طبي
-    اجرای سیم کشی ( سیستم صوتی)
-    اجرای فن کوئل

طبقه +5  :
-    اجرای ساپورت ، لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای ساپورت ها و سینی کابل
-    اجرای کابل کشی ( تغذیه تابلو برق ها از طبقه )
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرا ی عایق الاستومتری لوله فولادی
-    اجرای لوله سیستم گاز طبی

-    طبقه +6  :
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی (سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم UPS  )
-     اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-     اجرای لوله سیستم گاز طبی
-    اجرای کابل کشی ( سیستم اعلام حریق )

-    طبقه +7  :
-    اجرای کرگیری جهت اجرای لوله های فاضلاب
-    اجرای زیر سازی دیوار کناف
-    نصب ساب فریم

-    طبقه +18
-    اجرای دیواربنایی دیوار داخلی
-    اجرای رنگ دیوار کفسازی موزاییک  اتاق برق غربی
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون شرقی
-     اجرای لوله برق راهرو زون غربی
-     اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی سرویس های راهرو زون شرقی
-     اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس های راهرو زون غربی
-     نصب ساپورت مشترک راهرو زون شرقی

-    طبقه +19 :
-    اجرای رنگ دیوار ،کفسازی،موزاییک  اتاق برق شرقی
-    اجرای رنگ دیوار، کفسازی ،موزاییک  اتاق برق غربی
-    اجرای لوله برق راهرو زون غربی و جنوبی

- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 29 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 33 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت کلي 25 درصد رسيده است .