اخبار بهمن 1400

10 اسفند 00 چاپ

اخبار بهمن 1400

اخبار بهمن 1400

-    طبقات منفي و همكف :
-    اجرای سنگ پاگرد راه پله طبقه -1 و -3
-    اجرای وال پست آسانسور EN10 طبقه همکف

-    طبقه +1 :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سرامیک
-    اجرای کفسازی اتاق برق غربی و شرقي
-    اجرای سیمان سفید اتاق برق غربی و شرقي
-    اجرای مش و چسب والکریت  اتاق برق غربی و شرقي
-    اجرای دیوار والکریت اتاق برق غربی و شرقي
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS+1
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)

-    طبقه +4 :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم اعلام حریق)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)

-    طبقه +5  :
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه اول FM+5
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS+5))
-    اجرای سیم کشی ( سیستم فن کویل)
-    اجرا ی عایق الاستومتری لوله فولادی
-    اجرای سیم کشی ( سیستم صوتی)

-    طبقه +6  :
-    اجرای سیم کشی ( سیستم صوتی)

-    طبقه +7  :
-    اجرای ساپورت مشترک
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
    
-    طبقه +17 :
-    نصب پلیت وال پست دیوار داخلی
-    اجرای دیواربنایی دیوار داخلی
-    اجرای دیواربنایی دیوار پیرامونی
-    اجرای وال پست عمودی دیوار داخلی
-    اجرای وال پست افقی دیوار داخلی
-    نصب پلیت وال پست دیوارپیرامونی
-    اجرای وال پست عمودی  دیوار پیرامونی
-    اجرای وال پست افقی  دیوار پیرامونی

-    طبقه +19 :
-    اجرای لوله برق روی دیوار فضا خشک مطب B1 اليB10
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس مطب c4 c5 c6
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضاهای خیس مطب های A1  الي A9
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضاهای خیس مطب های C1,C2,C3
-    اجرای لوله برق فضاهای خیس مطب های A1,A2,A3
-    نصب کفشور فضاهای خیس مطب های C1,C2,C3
-    گچ کاری مطب B2  الي B5

- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا
مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 38 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا
مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 24 در صد رسيده است .