اخبار اسفند 1400

30 فروردين 01 چاپ

اخبار اسفند 1400

اخبار اسفند 1400

طبقات منفي و همكف :
-    اجرای لوله کشی اسپیرینکلرها  5-
-    اجرای لوله کشی اسپیرینکلرها  4-
-    اجرای زیرسازی دیوار کناف طبقه 4-
-    اجرای گچ برگ دیوار لایه اول وجه اول کناف طبقه 4-
-    تخریب سرامیک  طبقه 4-
-    اجرای سرامیک  طبقه4-
-    نصب ساب فریم طبقه 4-
-    اجرای مش و چسب والکریت ، سیمان سفید ، رنگ دیوار ، کفسازی ، موزاییک کف ، دیوار والکریت ، مش و چسب والکریت ، سیمان سفید ، رنگ دیوار اتاق برق طبقه 8-
-    اجرای رنگ دیوار آسانسور طبقات 1-  الي 4-  و طبقه 8-
-    اجراي مش و چسب ، سیمان سفید ، رنگ دیوار ، کفسازی ، موزاییک کف ، دیوار والکریت اتاق برق  طبقه 5-
-    اجرای نصب زیرسازی دیوار کناف ، اجرای نصب دیوار کناف EN1 ، EN3 ، EN4 همکف

طبقه +2 :
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه دوم وجه اول FR+2
-    اجرای سرامیک
-    اجراي موزاييك
-    اجرای کابل کشی ( تغذیه تابلو برق ها از طبقه )
-    اجرای سیم کشی (سیستم UPS+2)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)
-    اجرای کابل کشی ( سیستم اعلام حریق یا دتکتور کابلی )

طبقه +3 :
-    اجرای سرامیک
-    اجرای پشم سنگ
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)

طبقه +5  :
-    اجرای پشم سنگ
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای والکریت آسانسور EN12


طبقه +18 :
-    اجرای سرامیک بدنه مطب های A4 الي A7
-    اجرای عایق رطوبتی فضاهای خیس مطب های A9 , A10
-    اجرای لایه محافظ عایق رطوبتی فضاهای خیس مطب های A7  الي A10
-    سیمانکاری فضاهای خیس مطب های A1  الي A5
-    گچ کاری مطب هاي C6  الي C8
-    اجرای لوله برق روی دیوار فضاهای خشک مطب های A1,A2,A3
-    شیار زنی روی دیوارهای فضاهای بدون اندود(خشک) مطب های A1,A2,A3
-    اجرای لوله کشی فن کوئل زون غربی
-    ساخت و نصب کانال های زون غربی
-    نصب ساپورت و اجرای لوله کشی اسپرینکلر زون شرقی ، غربي و جنوبي
-    اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس های راهرو زون شرقی و غربي
-    تست لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضاهای خیس مطب های A1,A2,A3
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضاهای خیس مطب های C1,C2,C3
-    اجرای لوله کشی فاضلاب فضا خیس مطب C6 و B6
-    اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی فضا خیس مطب C10
-    اجرای لوله برق راهرو زون غربی
-    اجرای لوله برق زیر سقف فضاهای خشک و خيس مطب های A5
-    اجراي كفسازي و نصب کفشور سرویس های راهرو زون غربی
-    نصب وال پست ، گچ كاري و اجرای دیوار وال کریت  مطب های C1,C2,C3
-    کفسازی فضاهای خیس مطب های A1  الي A10

- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 32 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت
كلي 37 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت
كلي 29 درصد رسيده است .