اخبار شهریور 1401

17 مهر 01 چاپ

اخبار شهریور 1401

اخبار شهریور 1401


طبقه -2 :
-    اجرای سازه لوپ موتورخانه
-    ساخت کلکتور آبرسانی منبع کندانس
-    ساخت شاسی جدا كننده هوا (AIR SEPARATOR)
-    نصب فلنج و گسکت سیستم سرمایش
-    نصب صافی و لرزه گیر سیستم سرمایش
-    نصب شیر آلات سیستم سرمایش
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم سرمایش
-    ساخت کلکتور سیستم سرمایش
-    اجرای خطوط لوله سیستم سرمایش بر روی ساپورت ها
-    نصب صافی و لرزه گیر سیستم گرمایش
-    نصب شیر آلات سیستم گرمایش
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم گرمایش
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم گرمایش
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم گرمایش
-    ساخت کلکتور سیستم گرمایش
-    اجرای خطوط لوله سیستم گرمایش بر روی ساپورت ها
-    ساخت شاسی مخزن تخليه آب ديگ ها (BLOWDOWN)
-    نصب مخزن تخليه آب ديگ ها بر روی شاسی (BLOWDOWN)
-    نصب شیر آلات سیستم بخار
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم بخار
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم بخار
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم بخار
-    اجرای خطوط لوله سیستم بخار بر روی ساپورت ها
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم آب نرم
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آب نرم
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آب نرم
-    اجرای خطوط لوله سیستم آب نرم بر روی ساپورت ها
-    نصب فلنج و گسکت سیستم آب نرم
-    نصب فلنج و گسکت سیستم آبرسانی
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم آبرسانی
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آبرسانی
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آبرسانی
-    ساخت کلکتور سیستم آبرسانی
-    اجرای خطوط لوله سیستم آبرسانی بر روی ساپورت ها
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم اسپرینکلر
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم اسپرینکلر
-    اجرای خطوط لوله سیستم اسپرینکلر بر روی ساپورت ها
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم آتشنشانی
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم آتشنشانی
-    اجرای خطوط لوله سیستم آتشنشانی بر روی ساپورت ها
-    نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم سوخت
-    اجرای خطوط لوله سیستم سوخت بر روی سوخت
-    ساخت زانو خط لوله منبع کندانس
-    نصب زانو سیستم سرمایش
-    ساخت زانو سیستم گرمایش ، بخار ، آب نرم ، آبرساني ، اسپرينكر و سوختطبقه +3 تا +6 :
-    اجرای عایق رطوبتی زون D
-    اجرای ملات محافظ کف زون هاي B D


طبقه +7 :
-    اجرای موزاییک زون هاي B C D
-    کف سازی فضای خشک زون هاي B D
-    کف سازی فضای خیس زون هاي B C D
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه دوم وجه اول MR-RG-FR-FM فضای داخلی
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه دوم MR-RG-FR-FM فضای داخلی
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی (سیستم پریزبرق)
-    اجرای کابل کشی (تغذیه تابلو برق ها )
-    اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها)
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر

طبقه +18 و +19 :
-    اجرای پنل سقف کاذب فضا خشک مطب هاي B2-B4-B5-B6-B8-B10-C4-C5-C7
-    اجرای پنل سقف کاذب فضا خیس مطب C4-C9-A1-A2-A3-A10-A6-A7-A8-C1-C2-C3
-    اجرای سرامیک بدنه راهرو زون جنوبی ( سمت داکت ها ، مطب ها  )
-    اجرای سرامیک بدنه فضاهای خیس مطب های C1,C2,C3
-    اجرای سرامیک بدنه مطب B4-B5-B6-C4-C5-C6-C7-C9-A7-A8
-    اجرای سرامیک کف فضا خشک مطب B10-B5-B6-B7-B9-C10-C4-C5-C6-C9
-    اجرای سرامیک کف مطب B8-C10-C4-C5-C7-C9-A8
-    اجرای شاسی سقف کاذب فضا خشک مطب B1-B10-B2-B3-B4-B5-B6-B8-C5
-    اجرای شاسی سقف کاذب فضا خیس مطب B9-C9-A1-A2-A3-A7-A8-C1-C2-C3
-    اجرای عایق رطوبتی فضا خیس مطب B1-B10-B2-B4-B6-B7-B9
-    اجرای لایه محافظ عایق رطوبتی فضا خیس مطب B10-B4-B5-B6-B7-B9-C7-C9


فاز يك بهره برداري :
-    اجرای شاسی سقف کاذب طبقه4-
-    اجرای پنل سقف کاذب طبقه4-
-    اجرای رنگ آمیزی سقف کاذب طبقه4-
-    کابل کشی اعلام حریق طبقه4-
-    نصب چراغ ها طبقه4-
-    نصب جعبه آتشنشانی طبقه4-
-    رنگ آمیزی دیوار زون مرکزی
-    رنگ آمیزی سقف رمپ شمالی
-    نصب چراغ های رمپ شمالی
-    اجرای زیرسازی مینرال دیوار راه پله شمالی شماره 1
-    اجرای سیم کشی سیستم روشنایی راه پله شمالی زون مرکزی شماره 1
-    نصب کانال هوای فشار مثبت راه پله شمالی زون مرکزی شماره 1
-    اجرای زیرسازی دیوار کناف درب آسانسور EN1
-    اجرای پنل دیوار کناف درب آسانسور EN1
- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 69.51 درصد مي باشد .
- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 41 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 46 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 37 درصد رسيده است .