اخبار خرداد 1402

20 تیر 02 چاپ

اخبار خرداد 1402

اخبار خرداد 1402

طبقه 4- :
-    انجام کفپوش (اپوکسی کف)
-    اجرای دیوار داکت تاسیساتی
-    اجرای مینرال راه پله شمالی
-    رنگ آمیزی مسیر تردد کف
-    اجرای اپوکسی پاشنه ستون ها
-    اجرای ساب زنی اپوکسی ها
-    نصب چراغ های طبقه
-    اجرای قوطی نصب دوربین های راه پله
-    اجرای دیوار کناف درب های آسانسورها
-    اجرای سرامیک جلوی درب آسانسور
-    اجرای رنگ آمیزی نرده برای راه پله شمالی
   
طبقه 3-:
-    اجرای مش کف رمپ جنوبی
-    اجرای ساب زنی رمپ شمالی
-    اجرای بتن ریزی رمپ جنوبی
-    اجرای ماله پروانه ای بتن ریزی رمپ جنوبی
-    اجرای کیورینگ رمپ جنوبی
-    اجرای قوطی نصب دوربین های راه پله
-    اجرای دیوار کناف درب های آسانسورها
-    اجرای رنگ آمیزی نرده برای راه پله شمالی


طبقه همکف:
-    اجرای خط لوله جمع آوری فاضلاب
-    همکف فاز اول بهره برداری:
-    اصلاح دیوار کناف جلوی درب آسانسور
-    نصب کولر گازی
-    اجرای دیوار جداکننده پروژه
-    اجرای شاسی کشی سقف کاذب
-    اجرای سقف کاذب
-    نصب درب ضد حریق راه پله شمالی
-    اجرای دیوار کناف درب های آسانسورها
-    اجرای خط لوله گازطبی رایزر شماره 6
-    اجرای رنگ آمیزی نرده برای راه پله شمالی
-    اجرای قوطی نصب دوربین های راه پله
-    نصب تابلوی سر در ورودی 4
   
طبقه 2+ و 3+ :
-    اجرای آتشبند و دودبند
-    اجرای خط لوله گازطبی رایزر شماره 6
-    اجرای قوطی نصب دوربین های راه پله
-    اجرای رنگ آمیزی نرده برای راه پله شمالی
  
طبقه 17+:
-    اجرای سینی برق
-    اجرای لوله کشی برق
-    تست لوله کشی فایرباکس
-     گچ کاری
-     کفسازی فضا خشک
-    کفسازی فضا خیس
-    اجرای کف خواب
-    سیم کشی و نصب مغزی کلید و پریز
-    اجرای قوطی نصب دوربین های راه پله
-    اجرای رنگ آمیزی نرده برای راه پله شمالی
   
طبقه +22 تا +26:
-    زیرسازی و اجرای مینرال دیوار راه پله
-    ایزوگام بام
-    ملات محافظ
-    اجرای شیب بندی گاترهای بام
-    اجرای موزاییک
-    اجرای فلاشینگ دیوارک
-    اجرای سنگ ازاره
-    جمع آوری تاسیسات مکانیکال استخر


- پيشرفت فيزيكي كل پروژه 74.60درصد مي باشد .
- عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا
مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 56 درصد رسيده است .
-عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا
مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 41 در صد رسيده است .