احبار مرداد 1402

23 شهریور 02 چاپ

احبار مرداد 1402

احبار مرداد 1402

طبقه 2-:
-    اجرای زیرسازی اپوکسی دیوار موتورخانه
-    اجرای رزین و اپوکسی دیوار
-    اجرای لوله کشی سیستم آب نرم لوپ موتورخانه
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی لوپ موتورخانه
-    نصب سدل های لوله کشی سیستم آب نرم لوپ موتورخانه
-    نصب سدل های لوله کشی سیستم آبرسانی لوپ موتورخانه
-    ساخت شاسی جدا كننده هوا (AIR SEPARATOR)
-    نصب فلنج و گسکت سیستم گرمایش
-    نصب صافی و لرزه گیر سیستم گرمایش
-    نصب شیر آلات سیستم گرمایش
-    ساخت سدل های زیرسری لوله کشی سیستم گرمایش
-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم گرمایش


طبقه 7+:
-    اجرای سرامیک بدنه
-    اجرای زیر سازی دیوار کناف رایزرها
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه اول MR فضای داخلی
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای سینی کابل
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی (سیستم پریزبرق)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم فن کویل )
-    اجرای سیم کشی ( سیستم صوتی )
-    اجرای سیم کشی ( سیستم مادرساعت)
-    اجرای کابل کشی (تغذیه تابلو برق ها )
-    اجرای کابل کشی ( سیستم شبکه )
-    نصب فن کوئل
-    اجرای کابل کشی ( سیستم اعلام حریق )

طبقه 18+:
-    ترمیم سرامیک
-    رفع نواقص درب ها و تکمیل قرنیزها

طبقه 19+:
-    اجرای سرامیک کف فضای خشک و خیس
-    نقاشی سقف
-    نقاشی سقف راهرو
-    نقاشی دیوارها
-    اجرای پنل سقف راهروها
-    اجرای پنل سقف سرویس های عمومی
-    نصب درب ها
-    رفع نواقص لوله کشی برق
-    اجرای سیم کشی
-    تکمیل نصب فن کوئل ها
-    نصب چراغ ها
-    نصب داکت اسپلیت ها

طبقه 20+:
-    سیمانکاری فضای خیس
-    اجرای شاسی سقف کاذب
-    سرامیک بدنه فضای خیس
-    سرامیک بدنه راهرو
-    اصلاح و تکمیل لوله برق
-    سیم کشی
-    اصلاحات خطوط اسپرینکلر
-    رفع نواقص خطوط آبرسانی
-    تست اسپرینکلر
-    رفع نواقص لوله کشی و سیم کشی برق
-    اجرای کابل کشی
-    نصب ساپورت داکت اسپلیت ها

پيشرفت فيزيكي كل پروژه    75.14درصد مي باشد .
عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 57 درصد رسيده است .
عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 41 در صد رسيده است .