اخبار شهریور 1402

10 مهر 02 چاپ

اخبار شهریور 1402

اخبار شهریور 1402

طبقه 9- :
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)        
-    اجرای لوله کشی فولادی    
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    نصب کانالهای هوای برگشت و تخلیه
-    اجرای عایق رطوبتی
-    اجرای ملات محافظ کف    
-    اجرای موزاییک ضلع غربی    
-    اجرای پرایمر عایق رطوبتی            
-    اجرای بند کشی موزاییک            
-    اجرای بریس و ساپورت تاسیساتی            
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت                 
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
-    اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)    
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر
-    تست سیستم آبرسانی    
-    اجرای عملیات کف سازی فضاهای خشک    
-    اجرای کف سازی فضاهای خیس
-    اجرای عایق الاستومتری لوله فولادی    
-    اجرای سینی کابل    
-    تست سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها)
-    اجرای پرایمر کف


طبقه 5-:
-    رنگ آمیزی کف                


طبقه 1-:
-    ساخت کانالهای هوای تازه و رفت و حمل به کارگاه نصب
-    نصب کانالهای هوای تازه و رفت
-    ساخت کانالهای هوای تخلیه و حمل به کارگاه     
-    نصب کانالهای هوای برگشت و تخلیه
-    اجرای لوله سیستم اسپرینکلر
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
-    اجرای لوله و قوطی کلید و پریز
-    اجرای لوله کشی سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه)
-    اجرای لوله کشی فولادی
-    اجرای عایق الاستومری کانال هوای تازه و رفت
-    اجرای عایق الاستومری سیستم لوله های 5 لایه             


طبقه 4+:
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه دوم FR    
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه دوم FM
-    اجرای زیر سازی دیوار کناف
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه دوم RG
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پريز برق)
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه دوم وجه اول MR
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت    
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت


طبقه 5+:
-    اجرای کابل کشی ( تغذیه تابلو برق ها از طبقه )
-    اجرای زیر سازی دیوار کناف    
-    اجرای سیم کشی ( سیستم روشنایی)    
-    اجرای سیم کشی ( سیستم پریزبرق)    
-    اجرای سیم کشی سیستم UPS
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت    
-    اجرای زیر سازی دیوار کناف پیرامونی    
-    پشم سنگ    


طبقه 6+:
-    اجرای کابل کشی (تغذیه تابلو برق ها )    
-    اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
-    اجرای سیم کشی (سیستم پریزبرق)
-    اجرای کابل کشی ( سیستم اعلام حریق )    
-    نصب کانال های هوای برگشت و تخلیه
-    ا اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه دوم RG
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه دوم FR
-    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول وجه دوم FM
-    اجرای سیم کشی ( سیستم UPS )
-    پشم سنگ


طبقه 21+:
-    اجرای لوله کشی فاضلاب            
-    اجرای لوله کشی اسپرینکلر            
-    اجرای لوله کشی فن کوئل                
-    اجرای لوله کشی گالوانیزه            
-    تست آبرسانی                
-    گچ کاری    
-    اجرای لوله کشی 5 لایه

طبقه 22+:
-    دیوارچینی و نصب والپست افقی
-    اجرای فاضلاب
      

     
- پيشرفت فيزيكي كل پروژه    75.38درصد مي باشد .
- اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 52 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 58 درصد رسيده است .
- اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 47 درصد رسيده است .