اخبار مهر 1402

11 آبان 02 چاپ

اخبار مهر 1402

اخبار مهر 1402

طبقه 2-:

نصب شیر آلات سیستم سرمایش    
ساخت کلکتور سیستم سرمایش
نصب شیر آلات سیستم آبرسانی
نصب اولیه ساپورت های لوله کشی سیستم آبرسانی
ساخت کلکتور سیستم آبرسانی
اجرای ساپورت های خط لوله فاضلاب
نصب فلنج و گسکت سیستم سرمایش
نصب صافی و لرزه گیر سیستم سرمایش
اجرای لوله های فاضلاب

هكف:
اجرای زیرسازی سقف کاذب داروخانه            
اجرای پنل سقف کاذب داروخانه            
اجرای عایق سرویس داروخانه            
اجرای پرایمر کف سرویس داروخانه            
اجرای آجرچینی ترنچ چاه آب باران همکف        

طبقه 1+:
ترمیم سرامیک ها

طبقه 3+:
اجرای آتشبند و دودبند

طبقه 7+:
پشم سنگ
اجرای سیم کشی (سیستم روشنایی)
اجرای سیم کشی ( سیستم مادرساعت)
اجرای کابل کشی ( سیستم اعلام حریق )
اجرای کابل کشی (تغذیه تابلو برق ها )    
نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت
اجرای سیم کشی (سیستم پریزبرق)    
نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت
اجرای پرایمر کف سرویس ها            
اجرای عایق کف سرویس ها            
نصب فن کوئل
اجرای کابل SFTP
                
طبقه 8+:
اجرای دیوار تجهیزکارگاه
اجرای موزاییک تجهیزکارگاه

طبقه 20+:
اجرای سرامیک بدنه راهرو
اجرای سرامیک کف مطب ها
اجرای سرامیک کف سرويس ها
اجرای گچ رویه        
سیمانکاری راهرو دسترسی
اجرای شاسی سقف کاذب فضا خشک مطب ها
اجرای سیم کشی برق راهرو
نصب چراغ و کلید و پریز و دریچه کانال سرویس های راهرو
سیم کشی و نصب مغزی كليد و پريز مطب ها
اجرای سرامیک کف فضاهای خشک مطب ها
اجرای کانال های هوا
            
پيشرفت فيزيكي كل پروژه  75.47 درصد مي باشد .
اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 52 درصد رسيده است .
عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 60 درصد رسيده است .
عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 42 در صد رسيده است .