اخبار اردیبهشت 94

16 خرداد 94 چاپ

اخبار اردیبهشت 94

اخبار اردیبهشت 94

عمده فعالیت های انجام شده تا پایان اردیبهشت ماه

1- عمليات خاكبرداري با حجم تجمعي خاك خارج شده به مقدار 280554 مترمكعب.
2- اجراي عمليات نيلينگ و نصب انكر به مقدار تجمعي 38740مترطول.
3- عمليات مغزه گيري از شمع هاي ضلع جنوبي به تعداد تجمعي 420 عدد.
4- عمليات مش بندي و شاتكريت به ميزان 5084مترمربع.
5- انجام آزمايش هاي كنترلي نيل و انكر شامل Proot test، Pull out  و ....
6- اتمام حفاري گالري هاي زهكش موقت در ضلع غربي به متراژ تجمعي 101.35 مترطول وآغاز کول گذاری با کول پلی ایتلی
7- اتمام نصب ابزار دقيق شامل 4 عدد انحراف سنج و 2 عدد اتساع سنج (EXTENSOMETER) و بار سنج هاي ضلع غرب و جنوب و انجام قرائت های مربوط
8- قرائت هاي دوره¬اي ابزار دقيق و برداشت هاي هفتگي نقشه برداري جهت پايش نشست و تغييرشكل ها در زمينهاي مجاور.
9- بررسي سيستم زهكشي پروژه شركت ثامن سازه عرش و ارائه طرح سيستم جامع زهكش پروژه بيمارستان آتيه توسط مشاور مادر.
10- بررسي سيستم عايق و آبندي ديوار و كف گود، جلسات با طراحان و تامين كنندگان مربوطه.
11- بررسي و پايش مستمر ايمني عمليات توسط گروه مشاورين HSE.
12- بررسي و مطالعات اسكلت فلزي فاز 2 وآغاز متره اجمام مربوطه
13- تشكيل جلسات هماهنگي هفتگي HSE در كارگاه با حضور عوامل اجرايي كارگاه
14- تشكيل جلسات هماهنگي هفتگي با مشاور عالي خاك و پي در خصوص بررسي عملكرد سازه نگهبان.
15- پيگيري براي اخذ مجوز انشعاب گاز
16- انجام آزمايش هاي كنترل كيفي توسط آزمايشگاه مقيم خاك آزما با توجه به ITP ابلاغي.
17- تجهيز آزمايشگاه مقيم.
18- نصب پست برق كامپكت و برق رساني تا پست مربوطه. (تهيه و حمل تابلوهاي برق جهت برق رساني به كارگاه)
19- بررسي نقشه هاي فاز 2 معماري و ارسال اصلاحيه به مشاور مادر طرح.
20- تشكيل جلسات هماهنگي با دكتر قره گزلو در خصوص مطالعات و بررسي نقشه هاي معماري فاز2
21- تشکیل جلسات با اداره کار
22- آغاز عملیات تحکیم ضلع شرق و رسیدن به تراز -28 متر پایدار شده
23- آغاز عملیات برداشت رمپ