اخبار اسفند 1402، فروردین 1403

21 ارديبهشت 03 چاپ

اخبار اسفند 1402، فروردین 1403

اخبار اسفند 1402، فروردین 1403

•    اتمام لوله گذاري گاز شامل حفاري ترميم و آسفالت مسير از پست اصلي گاز تا درب پروژه
•    تحويل تابلو هاي برق سيستم نورپردازي نماي پروژه
•    آغاز عمليات اجراي آمفي تئاتر و سالن هاي اجتماعات بيمارستان در طبقه 1+
•    خريد 10 دستگاه بوسترپمپ آبرسانو تحويل 2 دستگاه آن
•    آغاز ساخت كليه تابلو هاي فشارضعيف موتورخانه و اتمام فرآيند مهندسي آن
•    ورود كليه شيرآلات بخار موتورخانه و شيرآلات برقي سيستم چيلر ها
•    نصب چيلر هاي تراكمي و برج هاي خنك كننده بام (ورود كليه كلكتور هاي آن)
•    آغاز عمليات اجراي طبقات بستري
•    ادامه ساخت هواساز هاي پروژه
•    اتمام ساخت كليه آسانسور هاي فاز III (28 دستگاه)
•    آغاز عمليات ساختماني طبقه 9+ (اتاق هاي هواساز)
•    ورود كليه ي اقلام اطفا و اعلام حريق به انضمام كليه پمپ هاي آتش نشاني
•    برنامه ريزي جهت جمع آوري تاوركرين 25 تن متداخل با نما و بخشي از سازه

طبقه 3-:
ساخت سدل های زیرسری لوله کشی منبع کندانس
نصب شیر آلات خطوط لوله منبع کندانس

طبقه 1-:
اجرای پشم سنگ دیوار داخلی
اجرای زیرسازی دیوار کناف رایزرها
اجرای گچ برگ دیوار وجه دوم کناف دیوار پیرامونی
اجرای لوله و قوطی کلید و پریز  

طبقه 6+:
اجرای عایق رطوبتی بار انداز

طبقه 17+:
اجرای لوله برق روی دیوار فضا خشک
    
طبقه 21+:
اجرای عملیات سیم کشی مطب ها
اجرای سرامیک کف مطب ها
اجرای سرامیک کف سرویس های عمومی
اجرای گچکاری دیوار مطب ها
اجرای سرامیک بدنه فضای خیس مطب ها
نصب فن کوئل راهروها

طبقه 22+:
اجرای سینی برق راهروها
اجرای سرامیک بدنه راهروها
اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی (گالوانیزه) زون مرکزی
سیمانکاری دیوار سرویس های عمومی
سیمانکاری دیوارهای فضای خیس مطب ها

طبقه 23+:
اجرای لوله کشی اسپرینکلر مطب ها
نصب اسپرینکلر مطب ها
اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی(5 لایه) مطب ها
اجرای لوله کشی فن کوئل راهروها
اجرای لوله کشی فایرباکس راهروها

پيشرفت فيزيكي كل پروژه  78.01درصد مي باشد .
اجراي تاسيسات مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 60 درصد رسيده است.
اجراي تاسيسات مكانيكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 64 درصد رسيده است .
اجراي تاسيسات الكتريكي مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان به پيشرفت كلي 56 درصد رسيده است .