اخبار اردیبهشت 1403

22 خرداد 03 چاپ

اخبار اردیبهشت 1403

اخبار اردیبهشت 1403

مهم ترين اخبار:

•    اتمام لوله گذاري گاز شامل حفاري ترميم و آسفالت مسير از پست اصلي گاز تا درب پروژه
•    تحويل تابلو هاي برق سيستم نورپردازي نماي پروژه
•    آغاز عمليات اجراي آمفي تئاتر و سالن هاي اجتماعات بيمارستان در طبقه 1+
•    شروع عمليات ساخت 10 دستگاه بوسترپمپ آبرساني و تحويل 2 دستگاه در ماه آتي
•    ادامه ساخت كليه تابلو هاي فشارضعيف موتورخانه و اتمام فرآيند مهندسي آن
•    اتمام تحويل پارت اول عايق هاي صوتي اتاق هاي هواساز
•    خريد و حمل كليه شيرآلات سيستم سرمايش (جهت نصب برج هاي خنك كننده)
•    ادامه نصب چيلر هاي تراكمي و برج هاي خنك كننده بام (ورود كليه كلكتور هاي آن)
•    آغاز عمليات اجراي طبقات بستري(شامل طبقات 10-11 و 13)
•    ادامه ساخت هواساز هاي پروژه
•    اتمام ساخت كليه آسانسور هاي فاز III (28 دستگاه) و حمل به سمت پروژه
•    آغاز عمليات ساختماني(ابنيه و تاسيسات) طبقه 9+ (اتاق هاي هواساز)
•    برنامه ريزي جهت نصب پمپ هاي آتشنشاني
•    برنامه ريزي جهت جمع آوري تاوركرين 25 تن متداخل با نما و بخشي از سازه
•    انجام مقدمات تست ترانسفورماتور هاي پروژه و تحويل آن در ماه آتي
•    پايان عمليات اجرايي طبقه 19+ و 20+ و عمليات جزئي رفع نواقص
•    اتمام عمليات اجرايي و تحويل كلينيك غربالگري در طبقه 18+
•    برنامه ريزي جهت راه اندازي سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق ساختمان پزشكان تا پايان سال جاري
•    بازديد از روند ساخت و تحويل پله برقي طبقه همكف
•    ادامه تكميل موتورخانه با الويت عمليات الكتريكال
•    شروع عمليات اجرايي تكميل طبقه 6+ (پاركينگ)

طبقه 2-:
اجرای لوله های فاضلاب (ناحیه شماره 1) طبقه-1
ساخت سدل های زیرسری لوله کشی منبع کندانس
ساخت کلکتور آبرسانی منبع کندانس
نصب شیر آلات خطوط لوله منبع کندانس
نصب شیر آلات سیستم گرمایش
نصب شیر آلات سیستم بخار
نصب فلنج و گسكت سیستم بخار
اجرای رزین و اپوکسی کف موتورخانه
اجرای خطوط لوله سیستم آب نرم بر روی ساپورت ها
ساخت زانو سیستم آب نرم

طبقه 1-:
فول جوش خط لوله اسپرینکلر

طبقه 3+:
اجرای سرامیک دیوار سرویس در زون شرقی  

طبقه 7+:
اصلاح ستون سقفی ها

اجرای پنل دیوار کناف چاله آسانسور en4

طبقه 10+:
اجرای کرگیری ضلع جنوب

طبقه 19+:
اصلاح و تکمیل درب های نصب شده

طبقه 20+:
نصب کلید و پریز و چراغ مطب ها
نصب چراغ و کلید و پریز و دریچه کانال سرویس های راهرو
اجرای لوله برق راهرو
نصب فن کوئل
نصب درب های سرویس عمومی

طبقه 24+:
اجرای عملیات کف سازی مطب ها
نصب وال پست مطب ها
اجرای گچکاری دیوار مطب ها
اجرای همبندی ارت

طبقه 25+:
نصب وال پست مطب ها
اجرای وال کریت مطب ها
اجرای عملیات کف سازی مطب ها
جوشکاری مش و رابیتس

بام:
اجرای ستونک دیوار استخر

پيشرفت فيزيكي كل پروژه  78.08 درصد مي باشد .
عمليات سفت كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه  و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت  كلي حدود 65 درصد رسيده است .
عمليات نازك كاري مربوط به پاركينگ ها ، درمانگاه و بيمارستان در حال اجرا مي باشد و به پيشرفت كلي حدود 48درصد رسيده است .