اخبار خرداد 94

6 تیر 94 چاپ

اخبار خرداد 94

اخبار خرداد 94

حجم عملیات خاک برداری شده: 228590 متر مکعب
شروع اجرای سازه نگهبان در ضلع شرق از تراز 22- به پایین تا تراز  34- و تراز 24- و 28- به صورت پله ای انجام شد.
برداشت رمپ در ضلعهای شمال و شرق و وسط پروژه انجام شده و هم اکنون رمپ شیب زیادتری پیدا کرده است.
تشکیل جلسات فنی هفتگی و HSE در کارگاه در حال انجام است.
تشکیل جلسات مشاورین عالی و کمیته های فنی و برنامه ریزی به صورت مستمر انجام شده است.
حفاری گالری ضلع غرب به همراه کول گذاری انجام شده است.
ضلع شمال حفاری گالری در حد 50% انجام شده است.
با توجه به برنامه ریزی اجرایی کار پیش بینی می شود حدود 40 تا 45 % سطح زمین جهت عملیات زه کشی کف در حال انجام است.

با توجه به آماده شدن بخشی از زمین کمیته فنی جهت انتخاب پیمانکار عملیات زه کشی و اجرای فونداسیون و دیواره حایل و اسکلت فلزی بررسی های لازم را در چارچوب آیین نامه معاملات انجام خواهد داد.


عمده فعالیتهای انجام شده شامل:
- حفاری و تزریق سیمان: 31291 متر طول
- کشش انکرها: 1001 عدد تا کنون
- حفاری و نیل گذاری و تزریق سیمان: 12432 متر طول
- شاتکریت انجام شده: 6135 مترمربع