اخبار فروردین 95

7 ارديبهشت 95 چاپ

اخبار فروردین 95

اخبار فروردین 95

- اجرای آرماتوربندی زون های 1، 2 و 3
- اجرای سطوح واریز بتن ریزی در زون های مذکور
- نصب شابلون های بلت ، زون 1
- نصب رایزهای انتقال بتن به کف گود
- استقرار تاورکرین توسط پیمانکار
- خرید آرماتور به میزان تقریبی 550 تن
- خرید ورق در سایزهای مختلف جهت تحویل به کارگاه ساخت اسکلت فلزی به میزان 3100 تن
- تهیه برنامه کاری سال جاری