اخبار خرداد 96

3 تیر 96 چاپ

اخبار خرداد 96

اخبار خرداد 96

• تشکیل جلسه با پلیس راهور و شهردار منطقه 2 در خصوص روش اجرای پیمانکار جهت ادامه روند کار
• بازدید از شرکت پیچ و مهره سازی مادسا جهت بررسی کیفیت اقلام خریده شده ی کارگاه
• شروع نصب ستون های قسمت 25% ابلاغی (از صفر صفر به بالا)
• ادامه عملیات اجرائی پروژه شامل نصب اسکلت، بتن ریزی سقف ها، آرماتوربندی دیوار ها به صورت مستمر
• تشکیل جلسات همفکری با شرکت سازنده ی سقف های متال داک جهت ادامه کار
• خرید آهن آلات و میلگرد مورد نیاز پروژه طبق کمسیون معاملات
• برگزاری مراسم افطاری با حضور مدیران، مهندسین و سایر عوامل در محل پروژه