اخبار

 • اخبار مرداد 95

  3 شهریور 95

  • تشکیل جلسات هماهنگی مشاور،کارفرما و پیمانکار جهت پیشبرد اهداف اجرائی پروژه• تشکیل جلسات فنی با مشاورین عالی در خصوص اجرای سازه اسکلت فلزی و بررسی نقشه های معماری • تشکیل جلسات ایمنی هفتگی با...

 • اخبار تیر 95

  5 مرداد 95

  • تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مشاور، کارفرما و پیمانکار• بررسی مشکلات و مسائل اجرائی• تشکیل کانال آنومالی HSE جهت اطلاع رسانی اعضاء پروژه در خصوص ریسک خطر کوچک و بزرگ• تشکیل جلسات کنترل پروژه جهت...

 • اخبار خرداد 95

  3 تیر 95

  • بازدید از کارگاه ساخت اسکلت فلزی (هفته ای 2 بار) توسط مشاور و مشاور عالی• خرید آرماتور جهت تحویل به پیمانکار اجرائی در 3 فقره (حدود 400 تن)• خرید پروفیل و ورق مورد نیاز...

 • اخبار اردیبهشت 95

  31 ارديبهشت 95

  • تشکیل جلسه معماری در خصوص فضاهای بیمارستانی با بهره برداران و مشاورین• خرید آرماتور به میزان تقریبی 700 تن، و تحویل به پیمانکار• خرید ورق جور به میزان تعهدی3100 تن و تحویل به پیمانکار...

 • اخبار فروردین 95

  7 ارديبهشت 95

  - اجرای آرماتوربندی زون های 1، 2 و 3- اجرای سطوح واریز بتن ریزی در زون های مذکور- نصب شابلون های بلت ، زون 1- نصب رایزهای انتقال بتن به کف گود- استقرار تاورکرین توسط...

 • اخبار اسفند 94

  15 فروردين 95

  - ابلاغ قرارداد شرکت پایاسازه پاسارگاد و آران سیج (پیمانکار عملیات سازه فاز اول)- انتخاب مشاور و بازرسی جوش - انتخاب مشاور آزمایشگاهی جهت فاز اول عملیات اجرائی سازه- استعلام جهت خرید میلگرد جهت اجرای...