اخبار

 • اخبار بهمن 94

  7 اسفند 94

  • امضاء موافقت نامه اجرای سازه با شرکت پایاسازه پاسارگاد و آران سیج• اجرای بتن نیل لایه اول و کف گود• اجرای لایه GCL (عایق ژئوسنتتیک) در کف گود و دیواره• اجرای عایق ژئوممبران (عایق...

 • اخبار دی 94

  12 بهمن 94

  • جلسه با بازرسین اداره کار و نمایندگان کارگران در واحد HSE • اتمام خاکبرداری و تثبیت سازه نگهبان در تاریخ 94/10/29• ادامه عملیات سیستم زهکشی درکف شامل ریختن مصالح زهکش ،اجرای کانالها ،سیستم زهکشی...

 • اخبار آذر 94

  8 دی 94

  - اجرای سیستم زهکشی زیر فونداسیون توسط شرکت بسپارپی(پیمانکار عملیات زهکشی)- ابلاغ قرارداد زهکش به پیمانکار جهت شروع عملیات- بازدید از دفاتر شرکت های برگزیده جهت مناقصه سازه توسط مدیر مهندسی دفتر طرح و برنامه...

 • اخبار آبان 94

  5 آذر 94

  • تشکیل جلسات هماهنگی جهت امتیازدهی به پیمانکاران اسکلت فلزی• بررسی کمیته فنی و مشاور در خصوص امتیازدهی به شرکت ها• امضاء قرارداد زهکش پروژه و ابلاغ به شرکت بسپار پی ایرانیان جهت انجام کار•...

 • اخبار مهر 94

  10 آبان 94

  - اجرای عملیات حفاری ، نیلینگ و تزریق و پایدار سازی رمپ و دیوار شمالی  - تشکیل جلسات ایمنی هفتگی با پیمانکار و مشاورین و بازرسین اداره کل  - برداشت خاک رمپ از ضلع شمال...

 • اخبار شهریور 94

  21 مهر 94

  - جلسه با مشاورین عالی پروژه جهت بر طرف کردن مشکلات نقشه و بازنگری های لازم- تشکیل جلسات هفتگی با مشاور عالی معماری در خصوص بررسی طراحی انجام شده توسط مشاورین گروه 4- نهایی کردن...