اخبار

 • اخبار دی 94

  12 بهمن 94

  • جلسه با بازرسین اداره کار و نمایندگان کارگران در واحد HSE • اتمام خاکبرداری و تثبیت سازه نگهبان در تاریخ 94/10/29• ادامه عملیات سیستم زهکشی درکف شامل ریختن مصالح زهکش ،اجرای کانالها ،سیستم زهکشی...

 • اخبار آذر 94

  8 دی 94

  - اجرای سیستم زهکشی زیر فونداسیون توسط شرکت بسپارپی(پیمانکار عملیات زهکشی)- ابلاغ قرارداد زهکش به پیمانکار جهت شروع عملیات- بازدید از دفاتر شرکت های برگزیده جهت مناقصه سازه توسط مدیر مهندسی دفتر طرح و برنامه...

 • اخبار آبان 94

  5 آذر 94

  • تشکیل جلسات هماهنگی جهت امتیازدهی به پیمانکاران اسکلت فلزی• بررسی کمیته فنی و مشاور در خصوص امتیازدهی به شرکت ها• امضاء قرارداد زهکش پروژه و ابلاغ به شرکت بسپار پی ایرانیان جهت انجام کار•...

 • اخبار مهر 94

  10 آبان 94

  - اجرای عملیات حفاری ، نیلینگ و تزریق و پایدار سازی رمپ و دیوار شمالی  - تشکیل جلسات ایمنی هفتگی با پیمانکار و مشاورین و بازرسین اداره کل  - برداشت خاک رمپ از ضلع شمال...

 • اخبار شهریور 94

  21 مهر 94

  - جلسه با مشاورین عالی پروژه جهت بر طرف کردن مشکلات نقشه و بازنگری های لازم- تشکیل جلسات هفتگی با مشاور عالی معماری در خصوص بررسی طراحی انجام شده توسط مشاورین گروه 4- نهایی کردن...

 • فراخوان شناسایی پیمانکار

  4 مهر 94

  فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای مرحله یک از عملیات اجرایی سازه ساختمان 36 طبقه بیمارستان آتیه غربشرکت طلوع آتیه غرب در نظر دارد بخشی از امور اجرایی ساختمان بیمارستان آتیه غرب را از طریق مناقصه...