اخبار

 • اخبار بهمن 1401

  17 اسفند 01

  طبقه 2- : -    اجرای لوله های فاضلاب -    نصب شیر آلات سیستم سرمایش-    ساخت شاسی الکترو موتور-    ساخت زانو سیستم بخارطبقه 3+ : -    اجرای عایق الاستومری سیستم آبرسانی (لوله گالوانیزه) -    اجرا ی عایق الاستومتری...

 • اخبار دی 1401

  9 بهمن 01

  طبقه 2-  :-    نصب فلنج و گسکت سیستم سرمایش و گرمايش-    اجرای خطوط لوله سیستم سرمایش بر روی ساپورت ها-    ساخت و نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم گرمایش-    نصب فلنج و گسکت سیستم...

 • اخبار آذر1401

  19 دی 01

  طبقه 1-:-    اجرای لوله های فاضلاب-    اجرای لوله کشی سیستم آتشنشانی (لوله کشی فایرباکس ها)-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال برگشت-    نصب دمپرهای دستی و آتش کانال رفت-    اجرای لوله های فاضلاب (ناحیه شماره...

 • اخبار آبان 1401

  10 آذر 01

  طبقه 2-: -    نصب فلنج و گسکت سیستم سرمایش-    نصب شیر آلات سیستم سرمایش-    ساخت شاسی منبع انبساطی-    ساخت شاسی دستگاه دي اريتور (DEAERATOR)-    نصب سدل های زیرسری لوله کشی سیستم بخار-    اجرای خطوط لوله سیستم...

 • اخبار مهر 1401

  16 آبان 01

  طبقات +3 الی +7 اجرای ملات محافظ کفاجرای عایق رطوبتیاجرای گچ برگ دیوار کناف لایه دوم وجه اول اجرای موزاییککف سازی فضای خشککف سازی فضای خیسپشم سنگ    اجرای گچ برگ دیوار کناف لایه اول  MR فضای...

 • اخبار شهریور 1401

  17 مهر 01

  طبقه -2 : -    اجرای سازه لوپ موتورخانه-    ساخت کلکتور آبرسانی منبع کندانس-    ساخت شاسی جدا كننده هوا (AIR SEPARATOR)-    نصب فلنج و گسکت سیستم سرمایش-    نصب صافی و لرزه گیر سیستم سرمایش-    نصب شیر...